CheckWare

Elektroniske spørreskjema

St. Olavs hospital benytter elektroniske spørreskjema fra CheckWare for utredning, kartlegging, behandling og dialog med pasientene.

Pasienter og pårørende kan fylle ut skjema elektronisk i ro og fred hjemme, på egen mobil, nettbrett eller PC. Når du har sendt inn utfylt skjema, blir den som gir deg vurdering og behandling bedre informert før dere møtes. Klikk på linken nedenfor for å komme til ID-porten og pålogging med Bank-ID. For pasienter og pårørende som ikke har Bank-ID kan andre påloggingsmetoder benyttes etter avtale med behandleren din om.

Spørreskjemaene skal ikke brukes for å be om øyeblikkelig hjelp. Da må du ringe 113.

Husk å logge av CheckWare etter bruk. Du blir automatisk logget av etter 30 minutter hvis du tar lang pause. Av hensyn til personvernet ditt bør du ikke bruke offentlig PC (på bibliotek eller internett-kafe) for å logge deg på og besvare skjema.

Hvis du har problemer med innlogging, ta kontakt med avdelingen som skal gi deg behandling.

Sist oppdatert 25.05.2023