Behandling

Habilitering – Cerebral parese hos voksne

Cerebral parese er en utviklingsforstyrrelse eller skade i hjernen som gir ulike fysiske funksjonshemninger. Den kan også gi epilepsi, kommunikasjonsutfordringer, kognitive (tankemessige) vanskeligheter og problemer med å forstå sanseinntrykk. Habilitering ved cerebral parese innebærer at ulike fagpersoner jobber sammen for å hjelpe pasienten å fungere best mulig i dagliglivet.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Selv om hjerneskaden ved cerebral parese er stabil, vil funksjoner og symptomer kunne endre seg. Pasienter med cerebral parese vil ofte trenge tilrettelegging og veiledning knyttet tik bolig, jobb/dagtilbud, bistandsbehov og oppfølging av fysiske og psykiske utfordringer.  


Henvisning og vurdering

Det er som regel fastlegen eller annen spesialisthelsetjeneste som henviser til habiliteringstjenesten. Du vil bli kalt inn til møte på habiliteringsavdelingen eller vi i habiliteringstjenesten kommer hjem til deg.


Før

Du vil få en koordinator, som sammen med deg finner ut hvilke fysiske, psykiske og/eller kognitive områder vi bør jobbe videre med. Vi setter opp en plan for utredning og behandling.

Koordinatoren kan også henvise deg til andre tjenester, både på og utenfor sykehuset. Det kan for eksempel være kommunal ergoterapi og/eller fysioterapi, ernæringsfysiolog, logopedi, ortopedisk vurdering eller hjelpemiddelsentralen.


Under

Utredning kan for eksempel være undersøkelse og vurdering av din fysiske og kognitive funksjon, kommunikasjonsferdigheter, sanseproblemer og psykiske helse. I tillegg vil vi undersøke hvordan dine utfordringer påvirker dagliglivet ditt

Behandling: Når resultatene fra utredningen er klare, vet vi mer om hvordan behandlingen bør legges opp. Målet er at du skal ha best mulig livskvalitet, kunne delta og være aktiv, og ha god kjennskap til dine egne utfordringer.

Behandlingen kan inneholde mye forskjellig, alt etter hva du trenger:

 • Veiledning i hvordan du skal spare kreftene
 • Hjelp med å tilrettelegge aktiviteter, bolig, arbeid, og fritid. 
 • Veiledning innen ernæring, hjelpemidler, og annen behandling.  
 • Samtaler ved psykiske belastninger.

Pårørende og kommunalt ansatte kan også få veiledning hvis de trenger det.

Etter

Det kan være at noen undersøkelser og vurderinger må gjøres på nytt, fordi symptomene dine, og hvordan de påvirker livet ditt kan endre seg over tid.

Kontakt

Østmarka Habiliteringstjenesten for voksne

Kontakt Habiliteringstjenesten for voksne

OppmøtestedBesøkstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka

Transport

​Bussene i Trondheim kjøres av AtB. Bruk reiseplanleggeren eller appen AtB Reise for å se holdeplasser og rutetider.

Artikler