Levosimendan (Simdax®)

Dette er informasjon til deg som får behandling med Levosimendan (Simdax®).

Levosimendan (Simdax®) brukes i behandling av hjertesvikt. Ved hjertesvikt svekkes hjertets evne til å pumpe blodet rundt i kroppen. Levosimendan øker hjertets pumpekraft og får blodårene til å utvide seg. Dermed blir det lettere for hjertet å pumpe blodet rundt i kroppen.

Levosimendan gis som en infusjon (drypp) i en blodåre, vanligvis over 24 timer. Den kan brukes ved akutt sykdom og som regelmessig behandling ved kronisk hjertesvikt. Hvor lang tid det skal gå mellom hver infusjon avhenger av hvordan hjertet responderer på behandlingen. Behandlingseffekten vurderes ved hjelp av blodprøver, samt hvordan du som pasient opplever behandlingen.

Før behandlingen startes, tar sykepleier blodprøver og vekt av deg. Deretter måles blodtrykket, og du blir koblet til hjerteovervåkning, oftest i form av en bærbar telemetri. Sykepleier legger inn en venekanyle i en blodåre i armen. Legemiddelet gis gjennom denne kanylen. Du ligger vanligvis i sengen når behandlingen startes opp, men underveis i behandlingen kan du sitte oppe og gå fritt rundt i avdelingen. Dersom du har fått levosimendan tidligere, vil sykepleier gjerne ha informasjon om hvordan du har opplevd din egen helsetilstand etter siste infusjon.

Mens infusjonen pågår vil sykepleier måle blodtrykket og overvåke hjerterytmen. Du må gi beskjed ved hjertebank, svimmelhet eller annet ubehag.

Hvis du har diabetes mellitus måler sykepleier blodsukkeret ditt hver 4.time.

Når behandlingen er ferdig, tar sykepleier blodprøver. Hvis blodprøvene viser behandlingseffekt og du opplever bedring av symptomer, vil det gjøres avtale om ny infusjon av levosimendan. Som regel vil du allerede før utreise få dato for ny innleggelse, vanligvis etter 2-4 uker.

Sist oppdatert 25.05.2023