Informasjon til deg som ble mottatt med traumeteam

Ved ulykker hvor vi har pasienter som vi mistenker har en alvorlig skade, setter vi alltid traumeteam. Det betyr at når pasienten ankommer sykehusets akuttmottak, blir han/hun møtt av et større behandlingsteam som er satt sammen av helsepersonell med ulik fagkompetanse. Traumeteamet jobber raskt og målrettet for å avdekke en eventuell alvorlig skade, og gir pasienten den behandlingen vedkommende trenger.

helihopter som lander på sykehustaket

På denne siden har vi samlet litt informasjon til deg som har vært på sykehuset og blitt mottatt av traumeteamet vårt. Slike skader og opplevelser kan oppleves som skremmende, samtidig som alt går så fort. Mange pasienter sitter ofte igjen med spørsmål som de trenger svar på for å komme seg videre.​​

 • fysiske smerter
 • psykiske utfordringer som for eksempel angst og depresjon
 • sosioøkonomiske som for eksempel sykefravær​

Ved spørsmål om, eller behov for, videre oppfølging, medisinsk behandling eller rehabilitering etter skade, ber vi deg ta kontakt med din fastlege. Det er fastlegen som har samlet informasjon om helsetilstanden din, og som har mottatt en oppsummering av hva sykehuset har behandlet deg for og om det er lagt en plan for kontroll.  

​Ved enkelte alvorlige skader blir du fulgt opp ved sykehuset. Du har i så fall fått informasjon om dette.  

Ved behov for hjelpemidler eller assistanse som følger av skade kan du ta kontakt med Helse- og velferdskontoret.  ​

For mer informasjon om oppfølging i kommunehelsetjenesten:


  For mer informasjon om rehabiliteringi spesialisthelsetjenesten (krever henvisning):


  Ved rask forverring av tilstanden som ikke kan vente: ta kontakt med legevakten på 116117

  • Behov for sykemelding fra skole/arbeid: ta kontakt med fastlegen din
  • Spørsmål knyttet til arbeid: ta kontakt med arbeidsgiver, eventuelt ditt lokale NAV-kontor
  • Spørsmål knyttet til økonomi: ta kontakt med NAV økonomirådstelefonen på
   55 55 33 39
  • Spørsmål knyttet til forskningssaker: ta kontakt med ditt forsikringsselskap

  Utskiftsvennlig versjon av pasientinformasjonen

  Denne brosjyren inneholder samme informasjon som du finner på denne siden. Print ut.
  Les mer her
  En sykepleier som kommer gående mot kameraet. I bakgrunnen ser vi helsepersonel som behandler en pasient.
  Sist oppdatert 28.09.2023