Behandling

Kneproteseoperasjon

Hvert år blir det operert ca. 7000 kneproteser i Norge og antallet er økende for hvert år. Uttalt artrose er den hyppigste årsaken til proteseoperasjon. Symptomene kommer ofte gradvis, noen ganger over flere år. Smerter og innskrenket bøy og strekk er vanlige symptomer, og mange klarer ikke å gå så langt som før. Røntgen viser som regel uttalte artroseforandringer hos de pasientene hvor proteseoperasjon er aktuelt.

Henvisning og vurdering

Hvis du har knesmerter er det i første omgang fastlegen din som vurderer dette, og undersøker det smertefulle kneet. Ved mistanke om artrose blir det bestilt røntgen av leddet. Dersom røntgenbildet viser tydelige forandringer i leddet, blir du henvist til ortopedisk poliklinikk og vurdert for proteseoperasjon. Ved mild til moderat artrose er det konservativ behandling med trening eventuelt veiledet av fysioterapeut og smertestillende medikamenter som er riktig behandling.

Før

Når det er klart at du må opereres, vil du bli innkalt til en dag på Pasientskolen. Denne varer som regel 4 - 5 timer. Her får du snakke med anestesilege som forklarer deg alt om bedøvelsen og smertestillende som blir brukt under operasjonen. Ortopeden forklare deg litt om operasjonen og hvilken operasjonsmetode og protesetype som vil bli brukt til deg. Praktiske ting som hjelpemidler, fasting og forberedelser til operasjon avklarer du med sykepleier, og du vil også blir undersøkt og få råd av en fysioterapeut.

Operasjonsdagen

Du møter fastende på morgenen på operasjonsdagen. Her vil du bli tatt imot av sykepleier som viser deg tildelt rom. Du  får beskjed om å ta på rent sykehustøy og legge deg i sengen. Det blir tatt blodprøve og du får utdelt smertestillende medisiner samt faste medisiner du skal ta denne dagen. Operasjonsstedet vil bli inspisert av sykepleier, du skal selv sette et kryss med tusj for å godkjenne operasjonsstedet. Du blir kjørt ned til operasjonsavdelingen, dette skjer som regel til fastsatte tidspunkt.

Under

På operasjonsavdelingen blir du tatt i mot av en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier, og du blir flyttet over til operasjonsbenken. Anestesilegen kommer og gir deg bedøvelse. Den vanligste bedøvelsen ved kneproteser er ryggbedøvelse (spinalbedøvelse). Du er våken under operasjonen, men får medisiner som gjør at du slapper godt av, om du har behov for dette.

Der ryggbedøvelse ikke kan benyttes gis det narkose.

Etter

Etter operasjonen blir du kjørt til overvåkningsavdelingen hvor du blir i ca. 2 - 4 timer.  Her fjerner vi blærekateteret som ble innlagt før operasjonen, og du får hjelp til å stå ved sengen med prekestol. Når dette er gjort kjører vi deg tilbake til sengeposten hvor vi hjelper deg videre.

Etter operasjonen må du ta blodfortynnende medisin. Dette er for å redusere risikoen for å utvikle blodpropp i foten. Medisinen gir vi som en sprøyte i mageskinnet så lenge du er innlagt. Det kan være aktuelt å fortsette med dette også etter at du reiser hjem hvis du har økt risiko for blodpropp. I så fall vil vi lære deg å sette den selv. Vi tar også blodprøver dagen etter operasjonen, for å følge med på blodprosenten din. Videre vil du få hjelp til å gå med krykker.

Under oppholdet får du veiledning av fysioterapeut vedrørende egentrening. Vi forventer at du er aktiv i opptreningen. Da sykehusinnleggelsen er relativt kort, er det store forventninger til deg. Varigheten på innleggelsen vurderer vi ut fra visse kriterier slik som at du må komme deg inn/ ut av seng ved egen hjelp, gå i korridoren med krykker, ha tørt sår, være greit smertelindret samt ha gjennomført trappetrening. Utreise kan skje allerede første dag etter operasjonen hvis kriteriene er oppfylt.

Over 90 prosent av alle proteseopererte reiser direkte hjem. Bor du alene er det spesielt viktig med god planlegging slik at det er best mulig tilrettelagt hjemme. Behov for rehabilitering vil bli tatt opp til vurdering på Pasientskolen og det vil eventuelt bli søkt for dette der. Når du er blitt operert så tar vi kontakt med det aktuelle rehabiliteringssenteret for å fastsette utreisedato.

Kneprotesepasienter vil bli kalt inn til kontroll hos fysioterapeut på poliklinikken 2 måneder etter operasjonen. Du får med avtale om kontrolltime når du reiser hjem.

Vi følger alle våre pasienter med registrering i vårt lokale kvalitetsregister. Du vil derfor få spørreskjema å fylle ut både før og etter operasjonen. Omtrent ett år etter du er operert vil du få et spørreskjema i posten som du må sende tilbake til oss.

Over 90% av pasientene opplever fullstendig eller betydelig bedring av leddsmertene. De aller fleste kan gjenoppta et normalt fysisk aktivitetsnivå. Mer enn 90% av pasientene beholder protesen sin i mer enn 10 år. På en skala fra 0 til 10 hvor 10 er best rapporterer pasientene en tilfredshet med vårt standardiserte behandlingsforløp i sin helhet på 9,6. 

Vær oppmerksom

De vanligste komplikasjonene er infeksjon i protesen, nedsatt bevegelighet – særlig bøy, og at kneet virker ustabilt. Hvis du opplever tegn til infeksjon skal du ta kontakt med oss på ortopedisk avdeling!

Kontakt

Bevegelsessenteret Ortopedisk avdeling

Kontakt Ortopedisk avdeling

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Note: Not all departments at St. Olav have the service to call you back, except for some outpatient clinics and laboratories.

What is callback?

Callback means that the telephone service is open to the public 24 hours so that you can give your message regardless of opening hours.

Remember personal identity number before calling

Please have your personal number - 6 or 11 figures - ready before calling. This will be of great help when we call you back.

If you are calling on behalf of others, for example children, the child's personal number must be entered.

Payment for not meeting

Note that cancellation must be made at least 24 hours before the appointment. Cancellation later than 24 hours before the appointment causes a fee of NOK 640 (in 2016)

There are several places to eat in the hospital.

"Mat og cafe" of St. Olavs Hospital offers a variety of food in the centers at Øya, at Lian and in the local hospitals in Røros and Orkdal.

"SiT" on behalf of the NTNU, runs cafes at Øya helsehus and in the Medisnteksniske senter.

There are also a cafe in the Rusklinikken in Klostergata 48.

​Read more: Mat og cafe

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number