Informasjon til deg som venter hjemme på hjerteoperasjon

Ventetiden før planlagt hjerteoperasjon kan for mange oppleves lang og vanskelig. Det er helt normalt å ha mange tanker og følelser om det som er i vente. Noen opplever ventetiden som utrygg, men din tilstand er vurdert til å være så stabil at du kan vente i en periode før operasjon.

 
  • I ventetiden før planlagt hjerteoperasjon anbefaler vi at du holder deg aktiv dersom du ikke har fått beskjed om noe annet. Du bør opprettholde normal aktivitet og fortsatt utføre hverdagslige gjøremål, men du må unngå brå og hard fysisk aktivitet. Ved symptomer som brystsmerter, tungpusthet eller sterk hjertebank skal du stoppe aktiviteten. Hvis smertene og ubehaget ikke gir seg umiddelbart må du ringe 113. 
  • Hvis du opplever forverring av symptomer ønsker vi at du tar kontakt med din fastlege eller legevakt. Ring 113 dersom sterke, akutte smerter.
  • Det er viktig at du tar medisiner som forskrevet. Les gjennom innkallingsbrevet nøye. I brevet vil det stå dersom det er noen medisiner du ikke skal ta før du kommer til operasjon. Har du spørsmål om medisiner så ta kontakt med din fastlege. 
  • Dersom du røyker anbefaler vi på det sterkeste at du slutter å røyke i god tid før operasjonen. Røyking gir økt fare for komplikasjoner både under operasjonen og i tiden etter. 
  • Vi anbefaler at du ikke reiser utenlands i påvente av operasjon. Du har krav på refundering av reise. Dokumentasjon kan ordnes av fastlegen og deretter sendes forsikringsselskapet ditt.
  • For spørsmål og hjelp til bestilling av transport til sykehuset se helsenorge.no eller ta kontakt med pasientreiser på telefon 91505515. Pårørende må bestille og dekke reise og eventuell overnatting selv. Dersom du har krav på ledsager, ta kontakt med din fastlege for å få gyldig vedtak. 
 
Sist oppdatert 19.12.2023