Behandling

Korttidstilbudet ved Enhet for gruppebehandling, Nidaros DPS

Korttidstilbudet ved Enhet for Gruppebehandling er et gruppeprogram som går over seks uker med oppmøte fire dager i uken. Tilbudet inneholder undervisning, samtalegrupper og fysisk aktivitet. Programmet har fokuserer på ulike tema som er felles for de fleste med psykiske vansker. Behandlingen er en kombinasjon av individuell oppfølging og deltakelse i gruppe. Det er hvordan du fungerer i hverdagen, ikke diagnose, som avgjør om Korttidstilbudet passer for deg. Det er inntil 10 deltakere i gruppen samtidig.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten, trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det finnes også annet helsepersonell som kan henvise. Spesialisthelsetjenesten vil bruker prioriteringsveilederen "Psykisk helsevern for voksne" for å avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Du kan også bli henvist til Korttidstilbudet fra andre enheter ved Nidaros DPS.


Før

Vi avklarer mål for behandlingen med deg og din henviser før oppstart.

Etter at vi har mottatt henvisning, vil vi kontakte deg for å sette opp en avklaringssamtale for å gi informasjon om tilbudet og høre om dine forventninger. Hvis vi sammen kommer fram til at dette tilbudet passer for deg, vil du bli tilbudt oppstart så raskt som mulig. Ventetiden vil variere med søknadsmengden, men som hovedregel sikter vi mot oppstart innen få uker.


Under

Varigheten på behandlingsprogrammet er på inntil seke uker, fire faste dager i uka. Ved oppstart får du tildelt en behandler som vil være din kontaktperson under behandlingsforløpet. Behandlingstilbudet består blant annet av:


Undervisningsgruppe

Gjennomgang av ett tema hver uke. Undervisningen baseres på kognitiv atferdsterapi. De ulike temaene er «tanker», «følelser», «angst», «depresjon og endring», «selvhevdelse» og «fysisk aktivitet og søvn».

Praktisk undervisningsgruppe

En mer praktisk tilnærming til ukens tema. Informasjon og diskusjon rundt praktiske problemer.

Samtalegruppe

Følger ukens tema og gir mulighet for sosial trening og erfaringsutveksling.

Fysisk treningsbehandling

Både trenings- og bevegelsesgrupper.


Etter

Etter Korttidstilbudet, følges de fleste opp videre av en poliklinisk behandler, f.eks. på DPS.

Behandleren din i Korttidstilbudet kan hjelpe deg med samarbeid med førstelinjetjenesten (kommunale tjenester, Tilrettelagt fritid, NAV, fastlege) dersom du har behov for det.

Kontakt

Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling

Kontakt Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling

Oppmøtested

Vi holder til i 2102-bygget på Østmarkaområdet. Gå/kjør inn Østmarkveien, hold til høyre når veien deler seg. Følg skiltet til høyre mot Festsalen. Gå inn i resepsjonen i underetasjen. Ring oss om du ikke finner frem.

Adresse

Østmarkveien 29 c, 2102-bygget, Østmarkaområdet, Lade
Nidaros DPS (2102-bygget)