Marevan

Dette er informasjon til deg som bruker medisinen Marevan. Du får Marevan fordi legen mener du har økt risiko for å få blodpropp.

En blodpropp hindrer blodforsyningen til viktige organer, som for eksempel hjertet, lunger eller hjerne. Marevan er en blodfortynnende medisin som reduserer risikoen for blodpropp. 

Marevan inneholder warfarin som opphever virkningen av K-vitamin. K-vitamin spiller en viktig rolle for blodets evne til å koagulere, eller levre seg. K-vitamin får vi hovedsakelig tilført gjennom grønne grønnsaker. 

Legen vil avgjøre om du trenger Marevan kun for en periode, eller om du trenger det resten av livet.

Effekten av Marevan vurderes ved hjelp av INR (International Normalized Ratio). INR måles ved å ta en blodprøve. Jo høyere INR-verdi du har, desto mindre evne har blodet til å koagulere, eller levre seg. Legen din informerer deg om hvilken INR-verdi du skal ha. På grunn av at Marevan reduserer blodets evne til å koagulere, kan man få blødninger. Desto høyere INR-verdi man har, desto «tynnere» er blodet. Det er svært viktig at kontrollene blir fulgt nøye. Blir INR-verdien for lav (mindre enn 2,0), kan det dannes blodpropper. Blir INR-verdien for høy (over 5,0), kan det være fare for indre blødninger. 

Ta kontakt med lege om du opplever unormal blødningstendens i forbindelse med for eksempel tannpuss, småskader og neseblødning.

Effekten av Marevan varierer fra person til person. Derfor må antall tabletter med Marevan tilpasses hver enkelt person. Det er nødvendig å ta blodprøve for INR regelmessig. Ut i fra INR-nivået sier legen hvor mange tabletter du skal ta frem til neste blodprøvekontroll. De første ukene vil det være nødvendig med hyppig blodprøvekontroller av INR. Når det er funnet riktig dosering av Marevan, er det nødvendig å undersøke INR-verdien ca. hver 4. - 6. uke. Varierer INR-verdiene mye må den kontrolleres oftere.  Det er svært viktig at blodprøvekontrollene blir fulgt opp.

For at du skal kunne følge behandlingen med Marevan på en trygg og sikker måte, er bruk av dosett helt nødvendig. 

Hele dosen med Marevan skal tas til samme tid hver dag, vanligvis på kvelden. 

Har du glemt å ta Marevan til vanlig tid, skal du ta dosen så snart du kan samme dag. Har du glemt Marevan en dag, fortsetter du med vanlig dose neste dag. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Har du glemt Marevan i to eller flere dager bør du kontakte lege. Du må ikke slutte å ta Marevan uten å ha snakket med lege først.

Svært mange medisiner kan påvirke Marevan, enten ved å forsterke eller redusere effekten. Derfor er det viktig at du diskuter med legen din før du starter eller slutter med andre medisiner. Det gjelder også ved bruk av naturmedisin/helsekost som Ginseng, Johannesurt og Omega-3. 

Noen matvarer, først og fremst grønne grønnsaker (f.eks. bladsalat, kål, brokkoli, spinat) inneholder mye K-vitamin. Disse grønne grønnsakene vil påvirke effekten av Marevan, slik at blodet levrer seg lettere. Sørg derfor for å ha et mest mulig stabilt inntak av K-vitamin fra kosten hver uke.
Store mengder alkohol kan øke INR-verdien og gi økt blødningsfare. Alkoholinntak bør derfor begrenses til et minimum. Moderate mengder vin eller øl daglig har liten betydning.  

På ferie og utenlandsreiser er det viktig at du tar med tilstrekkelig mengde medisin hjemmefra. Oppbevar medisinene i håndbagasjen ved flyreiser. Skulle det oppstå en situasjon hvor du har for lite medisin når du er på reise, må du oppsøke lege og få en resept du kan hente ut på apoteket. Navn og styrke kan være forskjellig fra land til land. Oppgi derfor virkestoffnavnet warfarin, styrken 2,5 mg.                     

Endret klima og kosthold kan påvirke blodets evne til å koagulere seg, og det kan være nødvendig med INR-måling og dosejustering av Marevan. 

Ved tanntrekking og kirurgiske inngrep bør ikke INR være for høy. Dette krever at du og din lege samarbeider om hvordan Marevan skal doseres i forhold til planlagt behandling.

Planlegger du å bli gravid, og står på Marevan, må du diskutere dette med din lege.

Når INR verdien har stabilisert seg, kan du få tilbud om egenmåling av INR. Det betyr at du selv måler INR, mens fastlegen doserer Marevan. Noen pasienter som skal ha livslang behandling med Marevan, kan bli tilbud om pasientstyrt Maravanbehandling. Det betyr at du måler INR og doserer Marevan selv. Ta kontakt med fastlegen din om dette kan være aktuelt. 

Behandling med Marevan reduserer effektivt risikoen for å få en blodpropp. 

  • Ta medisinen til rett tid hver dag
  • Kontroller INR-verdiene dine regelmessig
  • Følg opp behandlingen slik legen beskriver
  • Ha en åpen og ærlig dialog med legen din
  • Spør legen din eller apoteket hvis du har spørsmål
  • Slutt aldri med Marevan uten å ha snakket med lege


Sist oppdatert 20.02.2023