Behandling

Panikklidelse - veiledet internettbehandling

Panikklidelse kan være svært skremmende. Angsten oppleves ofte, av den som plages av den, som ukontrollerbar og eskalerende. Man kan også ha sterke overbevisninger om at angsten han føre til alvorlige konsekvenser som å besvime, miste fullstendig kontrollen, «klikke», bli gal, få hjerteattakk eller til og med dø. Det første man lærer i Panikkprogrammet i eMeistring er derfor hva angst er, både hva som skjer i kroppen, og hvordan det vi gjør og tenker spiller inn i angsten. Etter dette gjøres det eksperimenter, slik at man kan oppleve det man har lært og utfordre overbevisningene nevnt over.

Veiledet internettbehandling er psykologisk behandling gitt over internett, med fortløpende tilbakemelding fra en tildelt behandler. eMeistring er navnet på en slik type behandling, godkjent for bruk i spesialisthelsetjenesten. Man kan stille seg spørsmålet om det er mulig å kurere depresjon og angst ved å lese om den, men eMeistring er mer enn kun tekst på internett.

En av grunnene til at behandlingen har effekt er at eMestring er et program som baserer seg på både læring og øvelser. I tillegg får du ukentlig tilbakemelding og veiledning fra en behandler. Forskning på både eMeistring og lignende behandlingsprogram har funnet svært gode resultater for blant annet depresjon, panikklidelse og sosial fobi i både Norge, Sverige og England.

Det ser også ut som at bedringen holder seg over tid. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre - og vi tar lærdommen med oss og kan bruke den etter at behandlingen er slutt.

Alle våre eTerapeuter er terapeuter med god erfaring fra ansikt-til-ansikt-terapi. Du møter derfor de samme terapeutene som du ville ha møtt om du gikk til tradisjonell terapi ved DPS.

  • Jeg er ikke lenger så redd for symptomene som kommer med angsten.
  • Jeg forstå angsten og er ikke så redd for den.
  • Jeg er mindre redd for panikklidelse.
  • Jeg har lært at dette er normale reaksjoner for folk, og at jeg ikke er alene om å ha et angstproblem.
  • Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg med å mestre angsten.
  • Jeg tenker at jeg skal klarer å takle situasjoner som før syntes umulige.
  • Jeg har lært meg å puste med magen, nå kjører jeg bil.
 

Klikk her om du ønsker å vite hvordan du kan få en vurderingssamtale og eventuelt starte med eMeistring


Før

Før du møter til vurderingstime anbefaler vi at du ser på første modul av programmet du tenker er mest relevant for deg. Dette vil gi deg en pekepinn på hvordan det er å jobbe i eMeistring. Om du kjenner deg igjen i det du leser og tenker at dette er noe for deg, ta kontakt med oss. 

Les mer om hvordan ta kontakt her.


Under

Mange får panikkangst på noen steder og ikke andre, og unngår steder som skaper angst. Siden dette kan føre til en svært innskrenket livsstil, lærer man også i programmet hvordan man kan lære seg å håndtere angsten i disse situasjonene og stedene.

Ved å arbeide med tankene våre og hvordan vi handler i hverdagen, kan vi utfordre «fastlåste» tanke- og atferdsmønster. På denne måten kan vi erfare at tanken, følelsene våre og kroppens reaksjoner er håndterbare. På denne måten blir det enklere å mestre angsten. Under er det en link til første modul, eller kapittel i panikkangstprogrammet.

Behandling for panikkangst, Kapittel 1 (pdf)

Behandlingene som foreløpig tilbys i eMeistring er for depresjon, panikkangst og sosial fobi. Behandlingen er delt opp i kapitler, eller moduler, med tilhørende øvelser og oppgaver. Første modul av behandlingen er tilgjengelig for alle. Klikk på linkene under og se om denne måten å jobbe på kan være for deg.

Behandling for sosial angst, kapittel 1 (pdf)

Behandling for depresjon, kapittel 1 (pdf)


Etter

Når behandlingen er fullført vil du bli tilbudt en samtale med din behandler. Oppfølging i programmet avsluttes, men du vil ha tilgang til alt innholdet i behandlingen i 6 måneder. Innholdet kan lastes ned og skrives ut om du ønsker det.

Kontakt

Senter for eTerapi

Kontakt Senter for eTerapi

Oppmøtested

Senter for eTerapi ligger under Nidaros DPS, men har lokaler i et bygg ca 100 meter fra hovedhuset. Vi holder til i 4. etasje i Administrativbygget på Østmarka (brunt murbygg). Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.

Adresse

Østmarkveien 29 A, Lade, 7040 Trondheim