Prøvesvar

Svar på prøvene dine får du via behandlende lege. Dette gjelder enten du er behandlet på legekontor, poliklinikk eller sykehus. 

Sist oppdatert 16.12.2021