Poseskift Baxter

På denne siden finner du brukerveiledninger for poseskift Baxter. Under her ligger det også en  opplæringsvideo som viser hvordan du gjennomfører poseskift.

​​
Blått rektangel med hvit skrift og playknapp
Video: Klikk på bildet over for å se video om hvordan poseskift foregår. 1. Håndvask. Vask arbeidsområdet/bord med sprit.

 2. Legg frem:
  • Oppvarmet Physionealpose. (Sjekk styrke, volum, dato, klar væske)
  • Jodtopp SPC 4466
  • Jodskjell SPC 4211
  • 2 poseklemmer
  • Håndsprit
  • Munnbind

 3. Ta av ytterpose. Sprit hender. Løsne slangesettet og heng opp posen. Knekk ventil for øverste kammer. Ta frem kateterslange. Ta på munnbind. Åpne posen med jodskjell.

 4. Sprit hender. Ta av beskyttelseshette på slangesettet og sett på jodskjell. Ta av jodtopp og koble sammen, ikke berør koblingsendene, de skal være sterile.

 5. Åpne skrukobling på kateterslange og tøm ut dialysat. Observer dialysat. Ved fibrin tilsett Heparin. Se egen prosedyre. Blakket dialysat kan være tegn på infeksjon, ta kontakt med PD-avdelingen.

 6. Steng skrukobling på kateterslange. Sett poseklemme på utløpsslange. Knekk innløpsventil. Åpne poseklemme på utløpsslange. Skyll igjennom (tell til tre) og steng for utløp.
  • Ved innsettelse av 1,5 liter. Legg utløpsposen på vekta, nullstill. La det renne ut/skylle ut 500g før poseklemmen settes på igjen.
  • Ved innsettelse av 1 liter. Legg utløpsposen på vekt, nullstill. La det renne ut/skylle ut 1000g før poseklemmen settes på igjen.

 7. Sett poseklemme på innløpsslange og steng skrukobling på kateterslange. Ta på munnbind. Åpne pose til jodtopp. Desinfiser hender. Koble fra og sett på jodtopp.

 8. Kontroller at dialysatet er klart. Vei posen og trekk fra 2300 g (2L pose) og 2800 g (2,5L pose) Skriv + / - ultrafiltrat på kurven. Legg ny pose på varmeplata med slangesettet vendt oppover.
  • ​​Ved 1 Liter og 1,5 Liter se utregning eget dialyseprogram.

OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV:
 • Kateterslange: Dynk kateterenden med klorhexidin 5 mg/ml. Sett på jodtopp. La den stå på minst 10 min. Fortsett poseskiftprosedyre eller Skift jodtopp.
 • Steril kobling på Physioneal posen (TA NY POSE)​

 1. Håndvask. Vask arbeidsområdet/bord med sprit.

 2. Legg frem:
  • Oppvarmet Extraneal-pose. (Sjekk volum, dato, klar væske)
  • Jodtopp SPC 4466
  • Jodskjell SPC 4211
  • 2 poseklemmer
  • Håndsprit
  • Munnbind
  • Husholdningsvekt

 3. Ta av ytterpose. Sprit hender. Løsne slangesettet og heng opp posen. Ta frem kateterslange. Ta på munnbind. Åpne posen med jodskjell.

 4. Sprit hender. Ta av beskyttelseshette på slangesettet og sett på jodskjell. Ta av jodtopp og koble sammen. OBS: ikke berør koblingsendene, de skal være sterile.

 5. Åpne skrukobling på kateterslange og tøm ut dialysat. Observer dialysat.

 6. Steng skrukobling på kateterslange. Sett poseklemme på utløpsslange. Knekk innløpsventil. Åpne poseklemme på utløpsslange. Skyll igjennom (tell til to) og steng for utløp.
  • Ved innsettelse av 1,5 liter. Legg utløpsposen på vekta, nullstill. La det renne ut/skylle ut 500g før poseklemmen settes på igjen.
  • Ved innsettelse av 1 liter. Legg utløpsposen på vekt, nullstill. La det renne ut/skylle ut 1000g før poseklemmen settes på igjen.

 7. Åpne skrukobling på kateterslange og sett inn dialysevæska.

 8. Sett poseklemme på innløpsslange og steng skrukobling på kateterslange. Ta på munnbind. Åpne pose til jodtopp. Sprit hender. Koble fra og sett på jodtopp.

 9. Kontroller at dialysatet er klart. Vei opp posen og trekk fra 2200g. Skriv +/- ultrafiltrat på kurven.
  • Ved 1 Liter og 1,5 Liter se utregning eget dialyseprogram.
  • Legg ny pose på varmeplata med slangesettet vendt oppover.

OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV:
 • Kateterslange: Dynk kateterenden med klorhexidin 5 mg/ml. Sett på jodtopp. La den stå på minst 10 min. Fortsett poseskiftprosedyre eller Skift jodtopp.
 • Steril kobling på Extraneal posen (TA NY POSE)


Protein som dannes i bukhulen. Hvitt stoff som kan se ut som tråder, bomull eller maneter. Det kan blokkere for inn og utløp. Det kan hende at man i perioder må tilsette Heparin til posene med dialysevæske. Heparin vil forhindre dannelsen av fibrin.

Dosering

HEPARIN 1000 IE settes til:
2 liter evnt. 2,5 og 3 liters pose dialysevæske
1000 IE = 0,2 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml

HEPARIN 2000 IE settes til:
5 liters pose med dialysevæske.
2000 IE = 0,4 ml av en konsentrasjon på 5000 IE/ml

Forberedelser

 1. Vask hendene.
 2. Vask bordet med sprit.
 3. Finn frem:
  • Ny pose
  • Heparin
  • 1 ml sprøyter og sprøytespisser
  • Håndsprit
  • Klorhexidin 5 mg/ml + sterile kompresser
  • Munnbind

Tilsetting av Heparin

Fremgangsmåte:
 1. Ta på munnbind, Sprit hender.
 2. Gjør klar posen. Desinfiser medikamentstuss med Klorhexidin 5 mg/ml.
 3. Ta av toppa på glasset med Heparin og desinfiser membranen med Klorhexidin 5 mg/ml.
 4. Sprit hender
 5. Gjør klar sprøyter og spisser.
 6. Trekk opp avtalt mengde med Heparin i sprøyta.
 7. Skift sprøytespiss (sprøytespiss tar 0,1 ml).
 8. Sett avtalt mengde Heparin inn i posen, via medikamentstussen og flush godt 2 - 3 ganger. Vend/snu posen flere ganger etter tilsetting og før den brukes.
 9. Deretter brukes posen på vanlig måte. 1. Håndvask. Vask arbeidsområdet/bord med sprit.

 2. Legg frem:
  • Tømmepose XMC 4282
  • Jodskjell SPC 4211
  • Jodtopp SPC 4466
  • Håndsprit
  • Munnbind

 3. Ta frem kateteret. Ta av ytterposen på tømmeposen. Ta på munnbind. Åpne pose med jodskjell.

 4. Desinfiser hender. Ta av blå beskyttelseshette på tømmeposen. Fest jodskjell på slangesettet. Ta av jodtoppa på kateteret og koble sammen. Ikke berør koblingsendene, de skal være sterile.

 5. Åpne skrukobling på kateteret, og tøm ut dialysat.

 6. Ved ferdig uttømming: Steng skrukobling på kateteret og steng klemme på tømmeposen.

 7. Ta på munnbind. Åpne pose til jodtopp. Sprit hender.

 8. Koble fra og sett på jodtopp på kateteret.

 9. Kontroller at dialysatet er klart. Vei opp posen og trekk fra 100 g plastikk. Eventuelt trekk fra antall liter dialysevæske som er fyllevolumet.

OBS! HVIS MISTANKE OM ELLER BERØRING AV:
 • Kateterslange: Spray på Frekaderm og sett på jodtopp. La den stå på minst 10 min. Fortsett uttømming eller sett på ny jodtopp.
 • Steril kobling på Y-settposen: TA NY TØMMEPOSE.​Sist oppdatert 07.03.2023