Behandling

Skulderrehabilitering

Skulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde

Henvisning og vurdering

Når henvisningen er mottatt vurderer lege om pasienten har rett på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten eller ikke. Ved langvarige skuldersmerter er vanlig frist for helsehjelp 6 måneder, men man tilstreber at pasientene får tilbud raskere enn dette. Legen som vurderer henvisninger er den som vurderer om du trenger raskere behandling.

Det vurderes om utredningen skal gjøres av enten lege, lege og fysioterapeut eller tverrfaglig utredning ved lege, fysioterapeut og sosionom. Det vurderes også om det er behov for supplerende bildediagnostikk, som må foreligge ved konsultasjonen.

Adresse for henvisninger (fra og med 5. juni 2019):
(Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder)

Fysikalsk medisin og rehabilitering
HERID 92163

Følgende helseopplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør minimum være nedfelt i henvisninger:

 • Symptombeskrivelse og varighet

 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege

 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne

 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse. Bilder vil bli innhentet.

 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus

 • Sivil/familiær status

 • Motivasjon for tilbakegang til jobb

 • Viktige faste medikamenter

 • Relevante tidligere sykdommerFør

Du får skriftlig innkallelse til time innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset. Denne inneholder enten tidspunkt for timen eller anslått uke for time. I tillegg får du tilsendt et kartleggingsskjema om smerter som du skal fylle ut og ta med til timen.

Ved den første polikliniske konsultasjonen blir du utredet for dine plager. Ved behov gjøres utredningen av det tverrfaglige teamet i fellesskap. Teamet består av lege, fysioterapeut og sosionom. Man kartlegger også dine egne oppfatninger om skulderplagene, hva som påvirker smertene og hvilke konsekvenser smertene har i ditt hverdagsliv. Gjennom samtale med deg og den kliniske undersøkelsen, vil lege/ tverrfaglig team danne seg et bilde av mulige årsaksfaktorer og vedlikeholdende faktorer knyttet til dine smerter.

Du blir informert om betydningen av den medisinske vurderingen som gjøres, får informasjon om skulderens oppbygning og funksjon og informasjon og råd om hva du bør gjøre videre.

Det blir vurdert hvilken behandling som er mest hensiktsmessig, og dersom det vurderes at du kan nyttiggjøre deg av skulderrehabilitering, settes du opp på venteliste for deltakelse.

Ved behov drøftes problemstillingen i tverrfaglig møte eller møte med skulderortoped i etterkant av konsultasjonen. Du får tilbakemelding i etterkant, enten per telefon eller brev.


Under

Skulderrehabiliteringstilbudet er i hovedsak todelt. Det består av skuldergruppe og individuell oppfølging. Tilbudene går over 3 måneder.

Skuldergruppen inneholder en undervisningstime for en gruppe pasienter med lignende plager og holdes av fysioterapeut med spesialkompetanse på skulderplager. Deretter får du individuell oppfølging med timer hos fysioterapeut, sosionom og lege, i tillegg til egentrening hjemme.

Individuell oppfølging tilpasses med timer til fysioterapeut, sosionom og lege, i tillegg til hjemmeaktivitet, avhengig av problemstilling.


 

Etter

Videre oppfølging avhenger av resultatet av rehabiliteringen. Noen pasienter har ikke behov for videre oppfølging og avsluttes. Dersom skulderplagene skulle komme tilbake tas dette opp med fastlegen.

Ved behov for vurdering for kirurgi, tas problemstillingen opp med ortoped i felles møte. Ved behov for videre rehabilitering anbefales enten lokal fysioterapeut, som man kontakter selv, eller man henvises til rehabiliteringsinstitusjon. Dersom det er behov for smertemestringstilbud kan man også henvises til poliklinikkens egen ACT – Mestringsgruppe.

Kontakt

Revmatismehuset Tverrfaglig poliklinikk rygg-, nakke-, skulder

Kontakt Tverrfaglig poliklinikk rygg-, nakke-, skulder

Oppmøtested

Inngang i sokkelen, mot pasienthotellet. Henvendelse i resepsjonen.

Revmatismehuset

Olav Kyrres gate 6

7030 Trondheim

Transport

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Bus - Local and the surrounding districts

The best way to plan your travel is to visite the website of AtB and use the "Reiseplanlegger" (planner):
https://www.atb.no/ 

Bus - Airport

Flybussen: http://www.flybussen.no/en 
Værnesekspressen:
http://vaernesekspressen.no/index.php/vaernes_eng/rutetider/avganger

Train

Marienborg is the nearest train station to the hospital at Øya:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/marienborg-stasjon 

There is local bus service to and from the Trondheim Central Station:
https://www.nsb.no/reisemal/stasjoner/trondheim-s 

Praktisk informasjon

Sykehusapotekene i Midt-Norge har avdelinger flere steder i Midt-Norge. I Trondheim finner du apoteket i 1. etasje i Kunnskapssenteret på Øya:

Kart over Øya, Trondheim, med Sykehusapoteket markert.

Åpne kart i eget vindu (Google Maps)

 

Mer informasjon om Sykehusapotekene i Midt-Norge: https://sykehusapoteket.no/steder/sykehusapoteket-i-trondheim​

 

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

 

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør:

​​​Den private frisørsalongen ligger i Gastrosenteret.
Telefon: 72 82 54 14

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

Oversikt over alle våre spisesteder med åpningstider

Spisestedene i Øya helsehus og i MTFS drives av SiT

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Opening hours:
 • Monday - Friday: 09:00 - 19:00
 • Saturday: 1000 - 1400

Phone 73 86 42 00

Read more about the Pharmacy

Shops within the Hospital area at Øya:

 • Bunnpris, located in Elgesetergate 18
 • Coop Prix in Klostergata 46

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

 • Connect to your wireless network HMNGuest
 • Open your browser and follow the instructions
 • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
 • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number