Sosial angst - internettbehandling

Hovedkjennetegnet ved sosial angst er en sterk redsel for situasjoner der du føler deg vurdert eller gransket av andre. Redselen kan gjelde en eller noen få bestemte situasjoner.

Det dreier seg ofte om at du har vansker med å utføre eller prestere noe mens andre ser på. For eksempel sosiale situasjoner som møter, lunsjpauser på jobben, tilstellinger med venner og familie, gå på offentlige kontorer, snakke i forsamlinger og liknende. 

Det er heller ikke uvanlig at du har problem med å spise, drikke eller skrive mens andre ser på. Den sosiale angsten kan bli så sterk at du unngår slike situasjoner fordi de gir så mye ubehag. Dette kan føre til at du ikke deltar i familielivet, arbeidslivet, skolegangen eller sosiale sammenhenger i den grad du skulle ønske.Første modul i behandlingsprogrammet for sosial angst (pdf)

eMeistring sin behandling for sosial angst bygger på boka «Social fobi- Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi» av Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring og Gerhard Andersson.

Slik foregår eMeistringbehandlinga for sosial angst - trinn for trinn

Sist oppdatert 18.10.2021