Behandling

Sosial angst - veiledet internettbehandling

Sosial fobi er en overdreven vedvarende frykt for å dumme seg ut eller bli evaluert av andre. Mange kjenner presentasjonsangst eller blir nervøs i møte med nye mennesker, men i sosial fobi er denne frykten så sterk at det begynner å påvirke livet i negativ retning. Det er fort gjort å begynne å unngå situasjoner hvor man regner med at angsten kommer, og det kan derfor bli vanskelig å få nye venner, dra på date, gjennomføre studier eller skole, eller komme seg i jobb. Det er også vanlig å være redd for at angsten man kjenner på skal vises, noe som gjør at man bruker mye tid og krefter på å skjule eller kontrollere kroppslige angstuttrykk, slik som rødming, svetting eller andre tegn på usikkerhet som for eksempel skjelvende stemme.

Veiledet internettbehandling er psykologisk behandling gitt over internett, med fortløpende tilbakemelding fra en tildelt behandler. eMeistring er navnet på en slik type behandling, godkjent for bruk i spesialisthelsetjenesten. Man kan stille seg spørsmålet om det er mulig å kurere depresjon og angst ved å lese om den, men eMeistring er mer enn kun tekst på internett.

En av grunnene til at behandlingen har effekt er at eMestring er et program som baserer seg på både læring og øvelser. I tillegg får du ukentlig tilbakemelding og veiledning fra en behandler. Forskning på både eMeistring og lignende behandlingsprogram har funnet svært gode resultater for blant annet depresjon, panikklidelse og sosial fobi i både Norge, Sverige og England.

Det ser også ut som at bedringen holder seg over tid. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre - og vi tar lærdommen med oss og kan bruke den etter at behandlingen er slutt.

Alle våre eTerapeuter er terapeuter med god erfaring fra ansikt-til-ansikt-terapi. Du møter derfor de samme terapeutene som du ville ha møtt om du gikk til tradisjonell terapi ved DPS.

  • Jeg er ikke lenger så redd for symptomene som kommer med angsten.
  • Jeg forstå angsten og er ikke så redd for den.
  • Jeg er mindre redd for panikklidelse.
  • Jeg har lært at dette er normale reaksjoner for folk, og at jeg ikke er alene om å ha et angstproblem.
  • Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg med å mestre angsten.
  • Jeg tenker at jeg skal klarer å takle situasjoner som før syntes umulige.
  • Jeg har lært meg å puste med magen, nå kjører jeg bil.
 

Klikk her om du ønsker å vite hvordan du kan få en vurderingssamtale og eventuelt starte med eMeistring


Før

Før du møter til vurderingstime anbefaler vi at du ser på første modul av programmet du tenker er mest relevant for deg. Dette vil gi deg en pekepinn på hvordan det er å jobbe i eMeistring. Om du kjenner deg igjen i det du leser og tenker at dette er noe for deg, ta kontakt med oss. 

Les mer om hvordan ta kontakt her.


Under

Den beste behandlingen for sosial fobi går ut på å systematisk utsette seg for det som er vanskelig. Programmet i eMeistring for sosial fobi tar derfor utgangspunkt i situasjonen her og nå, og har som mål å lære bort hva som skaper angst og hvordan den kan mestres. Mange har allerede gjort det de kan, trosset angsten og utsatt seg for sosiale situasjoner, uten å bli bedre. Kanskje har de til og med blitt verre. Programmet går først gjennom hva sosial angst er, mekanismene som driver sosial angst og hvorfor noen ikke blir bedre gjennom trening. Etter dette fokuserer programmet på hva som faktisk skal til for å bli bedre. Først når dette grunnlaget er lagt skal man systematisk trene på teknikker og utsette seg for det som er vanskelig. Alt dette skjer med veiledning av en behandler gjennom programmet.

Ved å arbeide med tankene våre og hvordan vi handler i hverdagen, kan vi utfordre «fastlåste» tanke- og atferdsmønster. På denne måten kan vi erfare at tankene, følelsene våre og kroppens reaksjoner er håndterbare. På denne måten blir det enklere å mestre angsten. Under er det en link til første modul, eller kapittel i sosial angstprogrammet.

Behandling for Sosial fobi, kapittel 1 (pdf)


Behandlingene som foreløpig tilbys i eMeistring er for depresjon, panikkangst og sosial fobi. Behandlingen er delt opp i kapitler, eller moduler, med tilhørende øvelser og oppgaver. Første modul av behandlingen er tilgjengelig for alle. Klikk på linkene under og se om denne måten å jobbe på kan være for deg.

Behandling for panikkangst, kapittel 1 (pdf)

Behandling for depresjon, kapittel 1 (pdf)


Etter

Når behandlingen er fullført vil du bli tilbudt en samtale med din behandler. Oppfølging i programmet avsluttes, men du vil ha tilgang til alt innholdet i behandlingen i 6 måneder. Innholdet kan lastes ned og skrives ut om du ønsker det.

Kontakt

Senter for eTerapi

Kontakt Senter for eTerapi

Oppmøtested

Senter for eTerapi ligger under Nidaros DPS, men har lokaler i et bygg ca 100 meter fra hovedhuset. Vi holder til i 4. etasje i Administrativbygget på Østmarka (brunt murbygg). Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.

Adresse

Østmarkveien 29 A, Lade, 7040 Trondheim