Behandling

Videokonsultasjon

12.11.22 St. Olavs hospital har tatt i bruk ny videoløsning. For mer informasjon om den nye løsningen, eller informasjon om hvordan du logger deg på, gå til helsami.no/video