E-Poliklinikker

Videokonsultasjoner er en ny måte å tilby helsetjenester på for å unngå lange pasientreiser eller unødvendige sykehusturer. Flere av våre poliklinikker har etablert et e-Poliklinikktilbud som innbefatter blant annet videokonsultasjoner. På denne siden finner du en oversikt over hvilke poliklinikker som har dette tilbudet og kontaktinformasjon til hver og en av de.

Sist oppdatert 21.06.2019