CHECKWARE

Elektroniske spørreskjema

St. Olavs hospital benytter av og til elektroniske spørreskjema fra CheckWare for å innhente opplysninger til bruk i forskningsprosjekter.

Deltagerne kan da fylle ut skjema elektronisk i ro og fred hjemme, på egen mobil, nettbrett eller PC. Når du har sendt inn utfylt skjema, blir forskerne informert om at du har gitt ditt bidrag. Dersom du ikke ønsker å delta i prosjektet, kan du også krysse av for dette og du vil da ikke motta flere forespørsler fra aktuelle prosjekt.

Klikk på linken nedenfor for å komme til ID-porten og pålogging med Bank-ID. Dersom du ikke har Bank-ID kan andre påloggingsmetoder benyttes ved å ta kontakt med kontaktpersoner for hvert enkelt forskningsprosjekt.

Spørreskjemaene skal ikke brukes for å be om øyeblikkelig hjelp. Da må du ringe 113.

Har du spørsmål knyttet til din helse eller behandling må du snakke med din lege eller behandler, de har ikke automatisk tilgang til spørreskjemaene du fyller ut i forskningsprosjektet. 

Husk å logge av CheckWare etter bruk. Du blir automatisk logget av etter 30 minutter hvis du tar lang pause. Av hensyn til personvernet ditt bør du ikke bruke offentlig PC (på bibliotek eller internett-kafe) for å logge deg på og besvare skjema.
 
Hvis du har problemer med innlogging, eller har andre spørsmål knyttet til utfyllingen av skjema, ta kontakt med oppgitte kontaktpersoner for prosjektet du er invitert til å delta i. ​

Sist oppdatert 22.10.2021