Forskningsrapporten: Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider de fire regionale helseforetakene en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene. Dette gjør vi hvert år. Rapporten " Forskning og innovasjon til pasientens beste" presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Sist oppdatert 29.05.2020