Må lytte mer til ungdommen

– Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

Tekst
Faksmile fra Forskning og innovasjon til pasientens beste, Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016.

​Fedme er allerede et stort samfunnsproblem, og det ser ikke ut til å stoppe her. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) vil tre fjerdedeler av alle norske menn være overvektige innen 2030. Kulseng mener det den beste måten å forhindre flere fedmetilfeller på, er å drive forebyggende arbeid. STYRK-programmet, som ble påstartet i 2010, har kjørt en rekke prosjekter for å få bukt med fedmeproblematikken.

– Vi må slutte å fortelle ungdommene hva de skal gjøre og ikke. I stedet skal de få komme med egne ideer til hva som må til, sier Kulseng.

Les mer om STYRK-programmet til Kulseng i forskningsrapporten 2016

Sist oppdatert 25.05.2023