Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker i stor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor oppsikt verden over.

Faksmile fra rapporten.
Faksmile fra Forskning og innovasjon til pasientens beste, Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016.

​Norske sykehus opererer rundt 14000 pasienter hvert år for trange blodårer til hjertet. For å utvide blodårene blir det satt inn et stent. Stentet utvider blodåren slik at blodgjennomstrømningen kan flyte slik den skal.

I dag bruker vi to typer stenter; medikamentstenter og metallstenter. Førstnevnte er godt innarbeidet og utprøvd. Nå mener imidlertid Bønaa at flere inngrep bør gjøres med metallstent.

Les mer om denne spennende forskningen i lenka under; Forskning og innovasjon til pasientens beste, Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016.

Forskning og innovasjon til pasientens beste, Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016.

Sist oppdatert 25.05.2023