Akuttpoliklinikk: Utvikling av ny tjeneste for poliklinisk akuttbehandling

I dag møter alle akutt-pasienter (ø-pasienter) i akuttmottaket. De mest alvorlig ø-pasienter behandles først, mens de minst alvorlige pasientene prioriteres sist. Dette er problematisk både for pasientene og for Akuttmottaket.

Logistikkprosess vist med piler og poster.

Pasienter med minst alvorlighetsgrad må derfor vente unødvendig lenge for å få gjennomført sin behandling. På grunn av dette får ikke pasientene en optimal behandling.

Innovasjonsgraden i prosjektet ansees som svært høy. Prosjektgruppen ønsker å lage et nytt forløp for de minst alvorlig ø-pasienter. Dette blir et eget forløp, med et eget mottakssted med egen kartlegging og behandling utenfor tradisjonelt akuttmottak (se bildet over). Dette vil sørge for at de som kan avklares og behandles fortest, faktisk kan bli avklart med en gang. Prosjektet ønsker å ta i bruk både ny teknologi og nye metoder for å utnytte eksisterende ressurser.

Kontaktinfo

Lars Erik Laugsand
Klinikk for akutt og mottaksmedisin
E-post: lars.erik.laugsand@stolav.no


Sist oppdatert 07.12.2020