Anestesi, ultralyd og digital strukturgjenkjenning: Utvikling og evaluering av nye verktøy for bildeveiledning

Gruppens samarbeid startet i 2014 da KJ ble involvert i RaSimAs, et EU-prosjekt med mål om å lage en simulator for regionalanestesi.

Firedelt bilde av ulike ultralydbilder.

Fagmiljøet på SINTEF har samarbeidet med det kliniske miljøet på sykehuset i mange år, og har en rekke prosjekter bak seg. Det er flere fagmiljøer på som nyttiggjør seg ultralyd som redskap, og vi ser mange fordeler. Læringskurven for bruk av ultralyd i klinisk praksis er bratt, det tar tid å opprette og vedlikeholde ferdigheter. 

Kan man bedre dette? 

Vi arbeider med en dataalgoritme som hjelper novisen med tolkning av ultralydbilder. Den første oppgaven er å skape en pålitelig algoritme og finne ut om den virker som den skal. Deretter kan vi undersøke effekten av å bruke et slikt hjelpemiddel. 

Vi har nå et samarbeid med firmaet Clarius. De produserer håndholdte ultralydmaskiner, og er interessert i programutvikling av den typen vi kan tenke oss i kjølvannet av vår forskning. 

Gruppen har fått tildelt midler fra Helse Midt-Norge Innovasjon to år på rad.

Masters- eller PhD-kandidater kan ta direkte kontakt med prosjektlederen om forskningsmuligheter.

Kaj F. Johansen
Overlege, Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital

Erik Smistad
phd, senior researcher CIUS/Sintef


Sist oppdatert 01.08.2022