Automatisering av prosesser for å redusere dokumentasjonstid

Leger og annet helsepersonell utfører i dag mange administrative oppgaver manuelt på tastatur. Vi ser nå på muligheter for å automatisere de regelstyrte administrative oppgavene deres for å redusere dokumantasjonstid.

En robot står midt mellom mange sirkler

Det er en økende interesse for automatisering av informasjonsflyt og prosesser knyttet til informasjonsbehandling. Klinikere ønsker dette for å redusere plunder og heft og redusere ”unødvendig” tidsbruk, slik at mer tid kan brukes på pasientkontakt. Sykehusene ønsker dette for å øke produktivitet i tråd med behovene som er skissert i Strategi 2030. Pasientene ser at de kan få raskere svar og behandling, så vel som høyere kvalitet på tjenesten.

Tradisjonelt har automatisering av informasjonsflyt og informasjonsbehandling krevd svært arbeidsintensiv integrasjon mellom ulike IT-systemer. Videre kan integrasjoner bli ødelagt av oppdateringer av programvare. Vi har derfor vært på leting etter bedre og mer effektive tilnærminger som ikke fører med seg utfordringer av den typen jeg har skissert ovenfor.

Robotic Process Automation (RPA) er en svært lovende teknologi for både langt mer effektiv integrasjon og for automasjon av informasjonsflyt og bearbeiding av informasjon. En RPA kan implementeres raskere, billigere og mer fleksibelt enn dagens løsninger.

Kontaktinfo

Alexander Moen
E-post: alexander.moen@stolav.no


Sist oppdatert 07.12.2020