Behovskartlegging

Dette dokumentet oppsummerer funn fra en tidlig behovsundersøkelse som vi har gjort sammen med EGGS Design. Behovskartleggingen er ment å bli brukt som innspill i dialogkonferansen. Dialogkonferansen er en del av innovasjonspartnerskapsprosessen.

Pasientforløp
Sist oppdatert 07.02.2023