Om innovasjonspartnerskap

Formålet med Innovasjonspartnerskap er å legge til rette for en samarbeidsmodell som bidrart til nytenkning og tett dialog med næringslivet.

To barn som leker astronauter

Innovasjonspartnerskap er en ny juridisk anskaffelsesprosedyre som ble innført 1. januar 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger som ikke finnes i markedet i dag.

Formålet med Innovasjonspartnerskap er å legge til rette for en samarbeidsmodell som bidrar til nytenkning og tett dialog med næringslivet. Prosedyren skal bidra til å utvikle produkter og tjenester for å løse et spesifikt behov i den offentlige virksomheten. Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelse av varer og tjenester for per i dag ikke finnes i markedet.

 
Det som er nytt med Innovasjonspartnerskap er at utvikling og kjøp kan tildelse i én og samme kontrakt.

 

Fremgangsmåten ved innovasjonspartnerskap kan illustreres slik:

Fremgangsmåten ved innovasjonspartnerska
 

Følgevirksomheter

Prosedyren legger opp til at St. Olavs hospital kan ha med seg følgevirksomheter i prosjektet. Følgevirksomheter er offentlige aktører som har samme behov. Følgevirksomheten skrives inn i konkurransedokumentene og sikrer seg en kjøpsopsjon på den ferdig utviklede løsningen.

 
Dersom du eller virksomheten din er interessert i være følgevirksomhet, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Laugsand lars.erik.laugsand@stolav.no eller prosjektstøtte Lisa Græslie 454 74 742.


 

Sist oppdatert 07.02.2023