Avansert hjemmesykehus for barn

Hensikten med Avansert hjemmesykehus for barn (AHS), var å bidra til økt livskvalitet for syke barn og deres familier.

En lege som undersøker et barn

Barn har det best hjemme, i trygge og kjente omgivelser. Barn med langvarig sykdom/kronisk sykdom må ofte tilbringe mye tid på sykehus. Dette kan være utfordrende for både barnet og familien.

Målet med Avansert hjemmesykehus for barn var at barnet skulle slippe å være på sykehus mer enn nødvendig, og at dette ville bidra til en bedre og mer normal hverdag for barnet og familien.

Det vi forventet ut av dette prosjektet var at barna skulle få mer tid hjemme, i trygge omgivelser og en mulighet til å ha en så normal hverdag som mulig, med barnehage, skole ol., samtidig minske risikoen for infeksjoner og at barna og deres familien fikk en økt livskvalitet.

Her vil vi også tro at det samfunnsøkonomiske aspektet vil vises over tid, da foreldre kan være mindre borte fra jobb. I tillegg frigjør vi sykehussenger og kapasitet på poliklinikk/dagpost ved Barn 4.

Kontaktinfo

Randi Salvesen
E-post: randi.salvesen@stolav.no

Sist oppdatert 07.12.2020