EKonsultasjoner

Ved bruk av videkonsultasjoner er målet å gi pasienter økt tilgang til spesialisthjelp der de bor. Dette gir mer effektiv bruk av ressursene, både pasientens og helsetjenestens.

En mann sitter og ser på en PC

Det skal utvikles et nytt pasientforløp der pasienten kan gjennomføre konsultasjoner med spesialist fra sykehuset helt hjem i stua. Tilbudet blir spesielt nyttig for pasienter som bor langt unna sykehusene, for eksempel på Hitra og Frøya.

Orkdal DPS skal benytte seg av Cisco teknologi for å gjennomføre videokonsultasjonene.

Kontaktinfo

Hanne Gro Wenzel
Orkdal DPS
E-post: Hanne.Gro.Wenzel@stolav.no


Sist oppdatert 07.12.2020