Evo Sensor: Biosensor teknologi for trådløs overvåkning opptil fem dager

Evo Sensor er en trådløs, ikke-invasive, biosensor som bruker lysspektroskopi til å måle puls, pustefrekvens og oksygenmetning kontinuerlig i opptil fem dager. Sensoren er utviklet som et billig alternativ til overvåking av pasienter som i dag bare overvåkes av manuelle målinger et par ganger om dagen.

Bakhodet til en mann. Bak venstre øre har han en plastsensor festet. Bildet ved siden av viser en ipadskjerm med grafer.

Ved hjelp av sensoren og en app, som er utviklet i samarbeid med leger og sykepleiere på St.Olavs hospital, kan vi se historiske målinger, samt målinger i sanntid fra flere pasienter samtidig. Målet med produktet er å automatisere beregningen som gjøres med scoringsverktøyet NEWS, som i dag er i innført ved hele St.Olavs hospital for å øke pasientsikkerheten. Dette kan potensielt fange opp alvorlige helsetilstander tidligere og dermed redusere antall døgn en pasient må være innlagt på sykehuset - noe som er viktig i møtet med eldrebølgen.

Sensoren og appen er utviklet av tidligere studenter ved NTNU gjennom oppstartsselskapet Moon Labs, i samarbeid med forskningsgruppen Human Monitoring and Modelling (HUM) ved St.Olavs hospital ledet av Nils Kristian Skjærvold.

Kontaktinfo

Nils Kristian Skjærvold
nils.k.skjervold@ntnu.no

Sist oppdatert 22.05.2023