HILD - en app for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreft

Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

Bilde av to mobilskjermer.
Stadig mer avansert kreftbehandling foregår poliklinisk og når pasienten er hjemme. Dette krever ekstra aktsomhet fra helsetjenesten i forhold til oppfølging av medikamentetterlevelse og bivirkninger/uheldige hendelser.

En rekke kreftpasienter blir behandlet med medikamentet kapecitabin som er cellegift i tablettform. Dette medikamentet kan gi alvorlige bivirkninger, og ved St. Olavs hospital har vi i tillegg til stadige innleggelser på grunn av bivirkninger også hatt dødsfall som følge av bruk av dette medikamentet.

Ved bruk av denne applikasjonen får pasienten en påminnelse (alarm) når medisinen skal tas, informasjon om hvilken dose som skal tas, samt rapportering av bivirkninger med beslutningsstøtte til pasienten ved spesifikke symptomer/bivirkninger som skal bidra til pasient initiert kontakt med Kreftklinikken.

Nina Anita Kongshaug og St. Olavs hospital har utviklet appen i samarbeid med TTO og NTNU.

Kontaktinfo

Nina Anita Kongshaug
St. Olavs hospital
E-post: nina.anita.kongshaug@stolav.no

Tonje Steigedal
TTO
E-post: tonje.s.steigedal@ntnu.no

Ketil Thorvik
HEMIT
ketil.Thorvik@hemit.no

Dette er det først App utviklet av HEMIT med to veis kommunikasjon (pasient-lege), og grunnleggende for HEMITS App strategi.

​Ny app styrer medisinene til kreftpasienter (helse-midt.no)

Sist oppdatert 01.10.2020