In-Motion

Tidlig påvisning av cerebral parese (CP) hos syke nyfødte er vanskelig. Det kreves gjentatte vurderinger i oppfølgingen på sykehuset. Vårt mål er å utvikle en regional tjeneste der videoopptak av spedbarnets spontane bevegelser utført på sykehuset og hjemme kan avstandsvurderes av trente eksperter ved St. Olavs hospital.

Nyfødt spebarn ligger i kuvøse.

Ekspert-basert risikovurdering

Cerebral parese (CP) kan oppstå som følge av for tidlig fødsel eller andre sykdommer i nyfødtperioden. CP blir vanligvis ikke diagnostisert før ved 1 til 2 års alder. Ved hjelp av videoopptak av spedbarnets spontane bevegelser 12 - 17 uker etter termin, kan en trenet ekspert identifisere bevegelsesmønstre som har sammenheng med senere diagnose av CP.

Tidlig identifisering av CP er viktig for at vi kan starte tilrettelegging og behandling tidlig, og for å gi best mulig støtte og oppfølging til barnet og familien. 

Data-basert risikovurdering

Prosjektgruppen bak In-Motion ønsker i tillegg å undersøke om innsamlede videofilmer kan brukes i et dataprogram som er utviklet for automatisk analyse av spedbarns bevegelser for vurdering av risiko for utvikling av CP.

Bilder av to barn som ligger på gulvet.

Bilde til venstre: Video som kan brukes til observasjon av trenede eksperter. Høyre: Video der 19 automatisk detekterte kroppspunkter fra samme video sees og som er datagrunnlag for en automatisk analyse av risiko for utvikling av CP.

Masters- eller PhD-kandidater kan ta direkte kontakt med prosjektlederen om forskningsmuligheter.


Prosjektleder

Lars Adde
Fysioterapeut og forsker, NTNU og St. Olavs hospital
E-post: lars.adde@ntnu.no, lars.adde@stolav.no. 

Medisinsk ansvarlig

Ragnhild Støen
Nyfødtmedisiner og professor , NTNU og St. Olavs hospital,
E-post: ragnhild.stoen@stolav.no. 

Teknisk ansvarlig

Espen Ihlen
Bevegelsesviter og førsteamanuensis , NTNU
E-post: espen.ihlen@ntnu.no. 

PhD-kandidat og koordinerende ansvarlig 

Daniel Groos
Norwegian Open AI-Lab
E-post: daniel.groos@ntnu.no.

Sist oppdatert 25.05.2023