KHORAL

Målet er å utvikle en nye verktøy/metode for å fjerne fremmedlegeme i magesekk og spiserør.

En fiolin med bue
Illustrasjonsbilde av KHORAL. Verktøyet kan hente ut fremmedlegemeer fra magesekken.

Fremmedlegeme i magesekk og spiserør er ganske hyppig forekommende, mest vanlig er fødeemner (kjøtt- og fiskebein). Imidlertid er det noen pasienter som svelger metalliske gjenstander for å skade seg selv. Hvis de svelger kniver eller gafler, kan dette være svært vanskelig å fjerne, og mange av disse pasientene må opereres gjentatte ganger. Det finnes et utvalg av operasjonsutstyr som egner seg til å fjerne små objekter, mat osv., men det finnes ikke noe utstyr som egner seg til å fjerne store, metalliske gjenstander fra magesekken.

Målet med dette prosjektet er å utvikle et instrument designet for å fjerne  disse fremmedlegemene fra magesekken.

Mer info om ideen
www.khoral.tech


Kontaktinfo

Brynjulf Ystgaard
St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk
E-post: Brynjulf.Ystgaard@stolav.no

Lars Cato Rekstad
St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk
E-post: Lars.Cato.Rekstad@stolav.no

Per Even Storli
St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk
E-post: Per.Even.Storli2@stolav.no

Tonje S. Steigedal
TTO
E-post: tonje.s.steigedal@ntnu.no


Sist oppdatert 07.12.2020