MiBlock

MiBlock er legemiddelutprøving av injeksjon med botulinumtoksin mot ganglion sphenopalatinum ved kronisk migrene.

Logoen til MiBlock

MiBlock-studien er en behandlingsstudie for pasienter med kronisk migrene. Studien er finansiert av de fire norske helsefortakene. Den ledes fra St. Olavs hospital i Trondheim, og studiedeltagere inkluderes også ved Nordlandssykehuset i Bodø, Haukeland universitetssykehus i Bergen og Oslo universitetssykehus.

Vil du vite er om studien, gå til HelseNorge.no

Bilde av en dame som hoolder et medisinsk verktøy. Foran sitter en mannlig lege.

Multiguide® er sprøyteholderen som sammen med avansert navigasjonsutstyr gjør det mulig å nå ganglion sphenopalatinum med millimeterpresisjon. Foto: Torgeir Bell Timenes

Applikasjonen (app) MiBlock er laget for deltagere i MiBlock-studien. Aktivering av appen forutsetter informert, skriftlig samtykke. Samtykkeskrivet beskriver følgende, som gjentas her:

Applikasjonen er et verktøy for daglig innregistrering av hodepine- og helseinformasjon i MiBlock-studien. Informasjonen danner grunnlaget for å vurdere sikkerhet og effekt av blokade av ganglion sphenopalatinum ved kronisk migrene.

Denne studien er behandlet og godkjent av statens legemiddelverk (18/16600-7) og regional etisk komite (2018/2161/REK midt). St. Olavs hospital HF har databehandleransvar for opplysningene som innregistreres i appen og har egen databehandleransvar med Checkware AS.

Dataene som registreres inn i appen, sendes direkte til lagring på Checkware sine servere. Hvis mobiltelefonen ikke er tilkoblet nett, kan dataene midlertidig lagres på telefonen. Du vil da få en varselmelding om dette.

Appen vil be om tilgang til mobilens kamera for å kunne gjøre kobling til QR-kode. F.ø vil ikke appen hente informasjon fra andre området på din telefon. Kun data som registreres inn i appens hodepinedagbok vil sendes til lagring hos Checkware.

Sist oppdatert 11.08.2021