Når konsultasjonen starter hjemme

Pasienter som har testet hjemmerapportering har uttrykt at det er mindre stressende å rapportere hjemmefra og at det de rapporterer blir mer riktig.

Illustrasjon

Svært mange pasienter med revmatisk sykdom møter opp til fysiske konsultasjoner hos lege eller sykepleier på sykehuset.  Dette skjer på revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital, Levanger sykehus eller Ålesund sykehus. 

Alle pasienter som skal til kontroll, rapporterer data om sin sykdomstilstand i datasystemet GTI før konsultasjonen. Dataene bruker vi blant annet til å tilpasse behandlingen individuelt. 

Pasienter som har testet hjemmerapportering har uttrykt at det er mindre stressende å rapportere hjemmefra, og at det de rapporterer blir mer riktig. Ved å flytte denne oppgaven til hjemmet og pasienten gjør at vi frigjør ressurser på avdelingen. 

Målsettingen med dette prosjektet er derfor å utvikle en regional tjenestemodell for oppfølging av personer med livslang revmatisk sykdom til hjemmet. Arbeidet tar utgangspunkt i igangsatt innovasjonsaktivitet ved Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital.

Kjersti Grønning

E-post: Kjersti.Gronning@stolav.no

Sist oppdatert 29.08.2022