Et digitalt tilbakemeldingssystem for styrking av brukerstemmen

Norse Feedback

Norse Feedback er et digitalt skjema for selvrapportering som pasientene fyller ut. Her rapporterer de om livssituasjon/tilstand og hvordan de opplever behandlingen. Formålet med prosjektet er å redusere antall/andel av ruspasienter som faller ut av behandlingen.

En dame som sitter foran en PC-skjerm.

 
Norse Feedback er et digitalt skjema for selvrapportering (fra pasienten) om deres livssituasjon/tilstand og hvordan de opplever behandlingen. Ved å bruke Norse ønsker vi å engasjere pasienten i egen behandling, og gi beslutningsstøtte for helsepersonell. Norse gjøre det mulig for behandler å få en raskere og dypere innsikt i pasientens opplevelse av egen situasjon. Verktøyet gir pasienten en sterkere stemme i egen behandling og vil styrke behandlingskvaliteten over tid. 

 

Kontaktinfo 

Hege Govasmark
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
E-post: hege.govasmark@stolav.no


Sist oppdatert 31.08.2021