Oversettende øreplugger: En verden uten språk barrierer

Øreplugger som oversetter direkte og samtidig dokumenterer det som blir sagt.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

St. Olavs hospital bruker årlig store summer på kjøp av tolketjenester. I mange tilfeller blir det etiske utfordringer, i andre mer personlige grunner hvor pasienten helst ser at en tolk ikke er tilstede. Tolketjenesten leverer nå tolketjenester over telefon, men da mister vi viktig informasjon som eksempelvis kroppsspråk. Videre kan tolken gjøre egne fortolkninger og gjenforteller, ikke nødvendigvis ordrett hva som blir formidlet fra pasienten.

Waverly Labs utvikler verdens første smarte øreplugg (Pilot) som oversetter mellom ulike språk. Pilot bruker den nyeste teknologien i talegjenkjennelse, maskinoversettelse og bærbar teknologi for å tillate brukere å snakke uten språkbarriere.

Ørepluggen er designet for å tillate to personer som snakker forskjellige språk til å kommunisere med hverandre fritt.

Kontaktinfo

Christian Tappert
E-post: christian.tappert2@stolav.no

Sist oppdatert 07.12.2020