Pasientdagboken

Pasientdagboken er en digital dagbok. Den skal bidra til mer og bedre pasientinvolvering, ansvarliggjør pasienten og sørger for at informasjonen følger pasienten.

Bilde av en bok liggende på en seng. Foto.
Pasientrollen er i stadig endring. Dagens pasient er mer kunnskapsrik og utgjør en viktig, og til dels uutnyttet ressurs, i egen behandling.

For å dekke kravet og behovet om pasientinvolvering ble det i 2017 implementert en papirutgave av pasientdagboken ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs hospital. Pasientdagboken er ment som et konkret verktøy for å motivere og tilrettelegge for pasientinvolvering før, under og etter opphold på sykehus. Papirutgaven ble utarbeidet som et forprosjekt som utgangspunkt for en senere elektronisk versjon.

Nå er digitaliseringen satt i bestilling og det er tro på at dette vil bedre pasientsikkerheten ved at pasienten informeres med relevant informasjon. Ved å informere og stille krav til pasienten mener vi det vil fremme pasientinvolveringen i egen behandling/eget behandlingsforløp. Vår tanke er at denne nye digitale plattformen skal erstatte dagens papirløsning, og styres i retningen mot selvbetjeningsteknologi.

Tankene rund oppbygningen av denne digitaliseringen er modulbasert, det vil si at nye tilsvarende apper på en enkel måte kan tilpasses andre klinikker.

Kontaktinfo

Mariann Rødseth
E-post: mariann.rødseth@stolav.no


Sist oppdatert 07.12.2020