Pred.App: Nedtrapping av Prednisolon

Korrekt dosering og nedtrapping av Prednisolon er kompleks. Vårt mål er å tilrettelegge for økt samsvar i riktig dosering og nedtrapping av Prednisolon.

En haug med piller i forskjellige farger

​Så langt finnes det ingen IT-løsninger som gir pasienten en daglig, individuell medisineringsplan. Det finnes heller ingen mulighet for at legen kan endre  medisineringen direkte på pasientens mobil i de tilfeller at pasienten har ringt og meldt om sykdomsforverring.

I dag må legen skrive et notat som må sendes med post til pasient og fastlege. I mange tilfeller oppdager vi at disse endringer ikke kommer frem til alle involverte parter.

Ideen med Pred.App er at hvis appen kommuniserer med helsetjenesten, så vil en endring lagres umiddelbart hos alle involverte parter (pasientens mobil, sykehuset og fastlegens PC). En begrensing er at dette ikke er en del av pasientens elektroniske journal.

Kontaktinfo

Florentin Moser
Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital
E-post: florentin.moser@stolav.noSist oppdatert 07.12.2020