Psykisk helsevern: Sensorer og radar teknologi som overvåke pust, søvn og bevegelse

Bakgrunnen for studien var ønsket om å utvikle nye metoder for medikamentfri behandling av pasienter ved innleggelse på en psykiatrisk sykehusavdeling.

Bilde av en teknologisk sensor.
Forskning har vist at blått lys kan ha negativ innvirkning på søvn og døgnrytme, ved å hemme produksjon av søvnhormonet melatonin. Det er vist at bruk av briller som blokkerer blått lys kan være en effektiv, medikamentfri behandling av psykiske lidelser.

Pilotprosjektet skal undersøke hvordan friske personer opplever det å være i bygget, og hvorvidt oppholdet påvirker fysiologiske og psykologiske prosesser. Ved hjelp av LED lysteknologi er halve avdelingen blokkert for blått lys på kvelden og natten. Slik kan alle på avdelingen få medikamentfri behandling. I tillegg ønsket man i denne studien å teste en ny metode for å undersøke innlagte pasienters søvn. I dag registreres søvn vanligvis gjennom undersøkelser som krever en rekke sensorer festet til kroppen. I det nye akuttbygget er det derimot bygget en radar i taket på pasienterommet som måler pust og bevegelse uten å være i kontakt med kroppen. Studien ønsker å sammenligne denne nye radarmetoden med tradisjonelt utstyr: http://psykologisktidsskrift.no/10-dogn-pa-akuttpost-intervju-med-ane-nagelhus

Kontaktinfo

Knut Langsrud, Psykisk Helsevern
Knut.Langsrud@stolav.no

Håvard Kallestad, NTNU
havard.kallestad@ntnu.no


Sist oppdatert 25.05.2023