Senter for eTerapi: Terapeutveiledet internettbehandling ved Nidaros DPS

Målet med terapeutveiledet internettbehandling er å tilby økt tilgang til spesialisthjelp der du bor. I tillegg skal det gi mer effektiv bruk av både pasientens og helsetjenestens ressurser.

En mann som bruker en maskin

Vi skal utvikle et nytt pasientforløp der du kan få oppfølging fra Nidaros DPS hvor som helst i verden. Det eneste du trenger er internettdekning. Denne løsningen bryter ned avstandsbarrierer og kapasitetsutfordringer knyttet til tilgang til spesialist.

I første omgang skal veiledet internettbehandling bli tilbudt for diagnosene panikkangst, depresjon og sosial fobi. Du kan få tilbud til behandling via henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, men du kan også selv ta direkte kontakt med oss uten henvisning.

Kontaktinfo

Elin Ulleberg
E-post: elin.ulleberg@stolav.no

Liv Sigrun Engvik
E-post: liv.sigrun.engvik@stolav.no

Les mer om Senter for E-terapi og behandlingen vi har her.

Sist oppdatert 07.12.2020