Sinnemestring: Utvikle en applikasjon til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Sinnemestring, Brøsetmodellen er implementert både regionalt og nasjonalt. Det startet som et prosjekt for 20 år siden ved St. Olavs hospital. En arbeidsbok er helt avgjørende i forhold til hjemmearbeidet pasientene gjennomfører og resultatet av behandlingen.

Illustrasjon av Sinnemestringssirkelen.

Det finnes ingen lignende digitale løsninger som er omfattende nok å dekke vårt behov i behandling av sinnemestring. Ved å utvikle en digital løsning basert på eksisterende metode (SBM) vil dagens praksis både forenkle, forbedre og optimalisere det tilbudet vi har i dag.

Vi har utallige tilbakemeldinger fra pasienter som har behov for et digitalt hjelpemiddel i hverdagen. Appen vil bidra til forebygging inn i et folkehelseperspektiv, da vold i være relasjoner har store ringvirkninger. Appen vil gjøre sinnemestring, Brøsetmodellen tilgjengelig for alle, i tillegg til at den vil bli brukt aktivt både individuelt og i gruppebehandling. En slik app vil bedre kvaliteten på sinnemestringstilbudet gjennom at flere jobber mer aktivt med teknikker etter endt behandling.

Kontaktinfo

Stig Jarwson
Divisjon psykisk helsevern 
E-post: Stig.Jarwson@stolav.no

Anne Meisingset
Divisjon psykisk helsevern 
E-post: Anne.Meisingset@stolav.no

Les mer om Sinnemestring, Brøsetmodellen her.

Hør Joachims historie i St. Olav sin podkast Diagnose.

Blir du for sint? Her er tegnene på at du har et sinneproblem.


Sist oppdatert 07.12.2020