Tiltakspakken sikter mot slipp av 8 nye oppfølgingsprogram i HelsaMi innen 30. juni

Et viktig mål på veien for å skape en mer bærekraftig helsetjeneste i fremtiden, er å kunne tilby digitale helsetjenester utenfor sykehuset. Oppfølgingsprogrammene for ulike pasientgrupper i HelsaMi er med på å sikre dette.

Sist oppdatert 23.04.2024