Vital Signs Birth Monitor

Ultralydoppfinnelsen VisiBeam

De fleste fødsler er normale, men noen ganger går det galt. Det vi er mest redd for er at barnet skal få hjerneskade under fødselen på grunn av manglende blodtilførsel til hjernen. Altså surstoffmangel (asfyksi). Vi håper at ultralydoppfinnelsen VisiBeam kan bidra til å løse dette store problemet.

Illustrasjonsbilder av et foster i magen med en ultralydmålet på hodet. På en skjerm kan vi lese av blodstrømmen i fosterets hje


At klinikere mangler viktig informasjon under fødselen kan føre til det vi kaller falsk positive, at vi tvinges til å gjøre unødvendige keisersnitt. Eller det kan føre til falsk negative, at det viser seg at babyen har hatt surstoffmangel på tross av at det ikke har vært noen varseltegn. 

Vi håper at ultralydoppfinnelsen VisiBeam kan bidra til å løse dette store problemet. VisiBeam er et system som kan måle fosterhjernens blodstrøm kontinuerlig under fødsel. Oppfinnelsen kan dermed gi viktig beslutningsstøtte. Det er et stort fremskritt sammenlignet med dagens indirekte metoder, og målet er å gjøre mer presise avgjørelser. 

I dette prosjektet skal VisiBeam utvikles og testes.


Prosjektleder 
Siri Ann Nyrnes
E-post: siri.Ann.Nyrnes@stolav.no / siri.a.nyrnes@ntnu.no

Andre relevante medarbeidere
Kristin Melheim Strand
E-post: Kristin.Melheim.Strand@stolav.no

Kjell Åsmund Salvesen
E-post: Kjell.Asmund.Salvesen@stolav.no

Hans Torp
E-post: hans.torp@ntnu.no 
Kvinneklinikken, St. Olavs hospitalSist oppdatert 23.08.2022