En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med en bærbar datamaskin

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander skal bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet, og med mål om å redusere variasjon i praksis. Med sammensatte smertetilstander mener vi både langvarige smerter der det er tilkommet kompleksitet og vedlikeholdende faktorer samt alvorlige akutte og kreftrelaterte smertetilstander. Smertene kan være grunnet kjente forhold eller uten kjent bakenforliggende årsak. Pasienter med sammensatte smertetilstander kan ha behov for en særegen håndtering og behandling ved tverrfaglig smerteklinikk (Helsedirektoratet).

    Aktuelt

      Sist oppdatert 25.06.2024