Etter- og videreutdanningstilbud i samarbeide med NTNU

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander har en kursportefølje for etter- og videreutdanning for helsepersonell som jobber med pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander. Vi driver i tillegg et Masterprogram i Klinisk Helsevitenskap i samarbeide med NTNU.

Publisert 18.02.2022
Sist oppdatert 11.06.2024
Kvinner og menn på kurs.

​Kursene i regi av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander og masterprogrammet (i samarbeide med NTNU) fokuserer på en kunnskapsheving blant helsepersonell og fremtidige forskere som jobber med store grupper av pasienter som ofte har langvarige eller krevende forløp og representerer en betydelig samfunnsutfordring.

På årlig basis er vi arrangør av tre tverrfaglige kurs som er godkjent som poenggivende kurs og klinisk emnekurs av DNL og Norsk Fysioterapiforbund:

 1. Smerte i muskel og skjelett (15 timer)
 2. Kommunikasjon og mestring ved langvarig smerte (15 timer)
 3. Utmattelse og CFS/ME (15 timer)

Kursene blir avholdt i samarbeid med Kompetanseområde i Smertemedisin (de to førstnevnte) og Nasjonal Kompetansetjenesten for CFS/ME.

Tre tverrfaglige videreutdanningsemner holdes på årlig basis i samarbeide med Det medisinske fakultet ved NTNU:

 1. Langvarig smerte, undersøkelse, behandling og oppfølging (7,5 st.p)
 2. Smerte, utmattelse og palliasjon (7,5 st.p)
 3. Akutt og postoperativ smerte (7,5 st.p)

Kursene er åpen for helsepersonell fra hele landet.

Master i klinisk helsevitenskap ved NTNU er et samarbeide mellom NTNU og oss. En av våre ansatte (Astrid Woodhouse) har kombinert stilling ved Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertelidelser og NTNU og er studieprogramleder for dette masterprogrammet som har vært i stor vekst i 2021. Masterprogrammet hadde to studieretninger i 2021:

 1. Smerte og palliasjon
 2. Fedme og helse


Fra og med høsten 2022 innlemmes tre nye studieretninger:

 1. Master i fysioterapi: En studieretning som vil ha fokus på primærhelsetjenesten og gode pasientforløp
 2. Master i ergoterapi: En studieretning som vil ha fokus på funksjon, aktivitet og deltagelse
 3. Master i Audiologi: Norges første masterprogram innen audiologi

Et av våre prosjekt for å fremme samhandling i primærhelsetjenesten har vært "Knutepunkt-prosjektet". Gjennom dette prosjektet jobber vi mot å fremme samhandling mellom fastleger og fysioterapeuter i kommunene. Prosjektet inneholder en kurspakke og NKSL har vært sentral i utarbeidelse, organisering og gjennomføring av denne. Kurset ble avholdt i for fastleger og fysioterapeuter i Trondheim i 2019. I 2020 og 2021 har en av våre fysioterapeuter har vært i Kristiansand og bidratt med oppstart og gjennomføring av knutepunktkurset der.