Helseministeren på besøk hos NKSL

Mandag 4.september 2017 besøkte Helseminister Bent Høie Senter for smerte og sammensatte lidelser ved St Olavs hospital, der Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) er lokalisert sammen med Smertepoliklinikken og CFS/ME poliklinikken. Her fikk han et innblikk i hvordan prosjektmidlene  - de såkalte "HOD-midlene" er blitt brukt de siste to årene, og det ble også lagt vekt på hva som skal til for å fortsette å drive de gode samarbeidsprosjektene videre også etter prosjektperioden.

St. Olavs hospital
Publisert 13.03.2018
Sist oppdatert 13.02.2023
En gruppe mennesker som sitter i stoler
Foto: St. Olavs hospital

Avdelingsleder og leder for NKSL, Petter Borchgrevink, presenterte i korte trekk oppdraget som ble gitt, og hvor langt prosjektet er kommet med samkjøring av standardiserte pasientforløp, arbeidet med Norsk Kvalitetsregister og etableringen av Norsk Smertesenternettverk som pådriver for et læringsnettverk. Han viste også til at evalueringen av oppdraget står i startgropa og at det er viktig å forebygge en "bråstopp-effekt" før vi vet resultatene av dette omfattende nasjonale samarbeidet.

Merete Eide som leder CFS/ME-poliklinikken la i korte trekk hvordan det tverrfaglige teamet jobber, og viste til at det kun er en liten del av den komplekse pasientgruppen de møter som får diagnose. Sammen med en brukerrepresentant fra pasientgruppen belyste hun videre hvor viktig det er å fortsette å fremme tverrfaglig utredning, god informasjon gjennom Lærings- og mestringskurs og å fortsette forskning for en sårbar pasientgruppe.

Pakkeforløp på vei

Høyre lover å lage pakkeforløp for ulike utmattelsessykdommer, som for eksempel ME, i neste periode. Som en del av pakkeforløpet vil det etableres slike tverrfaglige diagnosesentre flere steder i landet, som fastlegene kan henvise pasientene til hvis de er usikre på diagnosen. I pakkeforløpet inngår en beskrivelse av fastlegens oppgaver, informasjon til pasienten, ansvarlig koordinator og info om tverrfaglig møte.