Helseministeren vil gi bedre helsetilbud til smertepasienter

Helse- og omsorgsministeren har gitt helseregionene i oppdrag å videreutvikle tilbudene sine basert på disse erfaringene. Både pasienter med utmattelsessykdommer, pasienter med smertelidelser hvor legene ikke finner årsaken, og muskel- og skjelettpasienter skal nå få et bedre og mer tverrfaglig tilbud.

Publisert 16.06.2020
Sist oppdatert 13.02.2023
Bent Høie

Bent Høie ved et tidligere besøk ved St. Olavs hospital. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital.

Behandlingstilbudet skal styrkes ved at pasienter i denne gruppen henvises til et tverrfaglig miljø som skal utrede og finne ut hva som er den beste behandlingen for den enkelte.

Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å utvikle et pakkeforløp for disse pasientene.