Ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler

Helsedirektoratet har publisert ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Den erstatter Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet (IS-2014) og Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077). De tidligere faglige anbefalingene videreføres i all hovedsak.

Publisert 26.01.2022
Sist oppdatert 13.02.2023

Hensikten med veilederen er å gi faglige rammer for ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler, samt bidra til å forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk og/eller iatrogent avhengighetssyndrom ved bruk av vanedannende legemidler.

Hovedmålgruppen er leger som ordinerer og rekvirerer vanedannende legemidler til pasienter på resept.

Veilederen finner du på helsedirektoratet.no