Om oss

Nettverkets viktigste oppgave er å spre kompetanse ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i aller regioner.

Et oppdrag ble opprinnelig formulert fra HOD i 2020: «Helse Midt/Vest/Nord/Sør-Øst RHF skal videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med langvarige smertetilstander med uklar årsak, i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og aktuelle fagmiljøer. Helse Midt-Norge RHF skal koordinere arbeidet.»

Nettverket har følgende oppgaver:

  • lede et Nasjonalt kvalitetsregister for smerteklinikker (dette finansieres av annen instans)
  • bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål. Dette gjelder særlig utfordringer omkring opioider og andre vanedannende medikamenter
  • bidra i utvikling av ikke-medikamentelle og ikke-invasive behandlingsopplegg
  • lede et «Smerteklinikk-nettverk» gjennom et RHF-oppnevnt interregionalt arbeidsutvalg for alle offentlige smerteklinikker i Norge i henhold til ovennevnte HOD-oppdrag
  • holde hjemmesiden smertenettverk.no oppdatert med fagstoff og nyheter
  • utvikle et samarbeid med kommunehelsetjenesten, som beskrevet i "Nasjonalt pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander»
  • samarbeide med regionale forskergrupper som jobber med aktuelle prosjekt
Sist oppdatert 25.06.2024