Smerte-pakkeforløp imponerte statsministeren

Fredag 30. juli besøkte statsminister Erna Solberg Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser. –Det er betryggende å høre at pasienter som har vært kasteballer i helsevesenet, nå får et strukturert pakkeforløp, sier Solberg.

Publisert 27.01.2022
Sist oppdatert 29.04.2024

​Formålet med besøket var å bli orientert om pakkeforløpet for langvarige og sammensatte smertetilstander, som Helsedirektoratet nå utvikler. Erna Solberg fikk først, fra et videomøte-rom, bli med på en tverrfaglig samhandlingskonsultasjon, sammen med bl a stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, administrerende direktør for Helse Midt-Norge,Stig Slørdahl og fagdirektør Runa Heimstad.

Statsminister Erna Solberg står oppstilt for bilde med åtte andre mennesker.

På en stor videoskjerm fikk hun se en 23 år gammel kvinnelig pasient som satt på Kalvskinnet legesenter sammen med sin fastlege Harald Sundby. På videomøterommet satt det tverrfaglige teamet som i tidligere konsultasjoner i sommer hadde undersøkt henne¸ først lege, så fysioterapeut og psykolog. De oppsummerte først den tverrfaglige utredningen sammen med fastlegen. Deretter ble det drøfting med pasienten om den videre oppfølgingen som blant annet innebar innsats sammen med NAV for å komme tilbake i jobb og opphold på en rehabiliteringsinstitusjon. Det ble tilslutt avtalt ny samhandlingskonsultasjon etter et halvt år med pasient, fastlege og spesialist fra smertesenteret på video.

Statsminister Erna Solberg intervjuer en dame. En annen dame står ved siden av og tar bilde.

Statsminister Erna Solberg intervjuer smertepasient.

Statsministeren fikk så mer informasjon om det omtalte pakkeforløpet som er under utarbeidelse, der tverrfaglig utredning og to samhandlingskonsultasjoner står sentralt, likeså oppfølging og behandling i et samarbeid mellom første og andrelinjetjenesten. Pakkeforløpet skal inkludere alle pasienter med alvorlige, langvarige smerter; både de uten kjent årsak og de som i utgangspunktet skyldes en kjent sykdom, men der vedlikeholdende faktorer har tilkommet og forverret tilstanden.

– Langvarige smerter er et kvinnehelseproblem

Statsministeren bemerket den svært gode tekniske kvaliteten på den tverrfaglige samhandlingskonsultasjonen. Hun hadde flere interessante kommentarer og spørsmål, blant annet om langvarig smerte som samfunnsproblem, prognosen for bedring og andelen som har langvarige smerter av ukjent årsak. Ifølge NKSLs egne HUNT-prosjekt har 28,5% langvarige smerter, to tredjedeler er kvinner og at ca. 18% har langvarige smerter av ukjent årsak. Manuell fysioterapeut Astrid Woodhouse supplerte med at fibromyalgi er en tilstand som man slett ikke behøver å ha hele livet, men at de fleste som har hatt langvarige smerter i noen år, må regne med å ha det lenge, men at det ikke forverres over tid.

Erna Solberg understreket at myndighetene ser på langvarig smerte som et kvinnehelseproblem og at det er viktig at det settes inn tiltak slik at de aller fleste greier å delta i arbeidslivet. Overlege i NAV, Karen Hara, som også er tilknyttet NKSL, kunne fortelle at NAV Trøndelag arbeider spesielt med dette i samarbeid med St. Olavs hospital og NTNU. Solberg spurte videre om tiltak for at fastlegene kan bidra mere, og Harald Sundby fortalte at allmennleger i Trondheim arbeider sammen med NKSL for dette og at ledelsen i Norsk forening for allmennmedisin er svært begeistret for både det omtalte pakkeforløpet og konseptet med samhandlingskonsultasjoner.

Statsministeren uttalte til slutt at det var bra at pakkeforløpet kunne forbedre kvaliteten på oppfølgingen i hele landet, og leder for det nyetablerte nasjonale kvalitetsregisteret NOKSmerte Mona Stedenfeldt fortalte da at målet er at alle de 15 tverrfaglige smerteklinikkene skal bruke dette kvalitetsregisteret for å monitorere pakkeforløpet.