Praktisk palliasjon

Her finner du en rekke hjelpemidler for deg som jobber med palliasjon.

Illustrasjon av en bunke med bøker, hvor den øverste i bunken er oppslått.

Fra handlingsprogrammet i palliasjon:

Andre ressurser:

Sist oppdatert 13.04.2023